Wyszukiwarka szkoleń dla pielęgnierek i położnych

Strona główna > Wyszukiwarka szkoleń > Pielęgniarstwo neonatologiczne

Specjalizacja

Kontakt

Wyszukiwarka szkoleń pielęgniarek i położnych
tel. 664 128 275
email:

Pielęgniarstwo neonatologiczne

Specjalizacja

Nowy program specjalizacji obowiązuje od 24 sierpnia 2015 roku!

Specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego mogą odbywać zarówno pielęgniarki jak i położne. Program tej specjalizacji składa się z 840 godzin dydaktycznych, w tym 365 zajęć praktycznych. Czas kształcenia na specjalizacji nie może być krótszy niż 18 miesięcy i dłuższy niż 24 miesiące. Praktyka specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego odbywa się w:  Oddział położniczo-noworodkowy, Oddział patologii noworodka albo Oddział intensywnej terapii noworodka (OITN), Oddział chirurgii dziecięcej z profilem noworodkowym, Oddział patologii noworodka, Oddział intensywnej terapii neonatologicznej (OITN).

 

1. Zobacz aktualny program specjalizacji

2. WYKAZ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH, DO KTÓRYCH JEST UPRAWNIONA PIELĘGNIARKA, POŁOŻNA PO UKOŃCZENIU SPECJALIZACJI W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA NEONATOLOGICZNEGO

 

 

Organizatorzy u których trwają nabory:

Aktualnie brak trwających naborów

Organizatorzy u których nabory zostały zakończone:

Brak historii naborów