Wyszukiwarka szkoleń dla pielęgnierek i położnych

Strona główna > Wyszukiwarka szkoleń > Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego

Kurs specjalistyczny

Kontakt

Wyszukiwarka szkoleń pielęgniarek i położnych
tel. 664 128 275
email:

Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego

Kurs specjalistyczny

Kurs specjalistyczny Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego mogą odbywać pielęgniarki i położne. Program szkolenia składa się z 108 godzin dydaktycznych, w tym 70 godziny zajęć praktycznych. Przedmiotowe zajęcia w ramach kursu specjalistycznego Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego odbywają się w: Pracownia EKG, Oddział kardiologii dorosłych albo Poradnia kardiologiczna z pracowniami diagnostyki kardiologicznej (EKG wysiłkowe, EKG metodą Holtera, EKG przezprzełykowe).

 

Zobacz aktualny program kursu

WYKAZ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH, DO KTÓRYCH JEST UPRAWNIONA PIELĘGNIARKA I POŁOŻNA PO UKOŃCZENIU KURSU SPECJALISYTYCZNEGO WYKONANIE I INTERPRETACJA ZAPISU ELEKTROKARDIOGRAFICZNEGO

 

Organizatorzy u których trwają nabory:

EUROPEJSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO - Wrocław

województwo: dolnośląskie miasto: Wrocław koniec naboru: 2020-12-11 płatność: pełnopłatne
koszt: 350.00zł

EUROPEJSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO - Poznań

województwo: wielkopolskie miasto: Poznań koniec naboru: 2020-10-18 płatność: pełnopłatne
koszt: 480.00zł

Organizatorzy u których nabory zostały zakończone:

Brak historii naborów