Wyszukiwarka szkoleń dla pielęgnierek i położnych

Strona główna > Wyszukiwarka szkoleń > Kompresjoterapia

Kurs specjalistyczny

Kontakt

Wyszukiwarka szkoleń pielęgniarek i położnych
tel. 664 128 275
email:

Kompresjoterapia

Kurs specjalistyczny

Kurs specjalistyczny kompresjoterapia mogą odbywać pielęgniarkiProgram kursu składa się z 110 godzin dydaktycznych, w tym 35 godzin zajęć praktycznych oraz 35 godzin ćwiczeń w warunkach symulowanych. Kurs specjalistyczny kompresjoterapia ma na celu przygotowanie pielęgniarki do stosowania kopmresjoterapii profilaktycznej i terapeutycznej. W przebiegu kursu omawiane są podstawy kompresjoterapii,  badania wykonywane w kompresjoterapii oraz jej zastosowanie w chorobach układu żylnego i limfatycznego. Staże zawodowe odbywają się w: Oddział chirurgii naczyniowej i angiologii albo Poradnia chirurgii naczyniowej i chorób naczyń albo Poradnia leczenia ran.

 

Zobacz aktualny program kursu

WYKAZ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH, DO KTÓRYCH JEST UPRAWNIONA PIELĘGNIARKA PO UKOŃCZENIU KURSU SPECJALISTYCZNEGO KOMPRESJOTERAPIA

Organizatorzy u których trwają nabory:

Aktualnie brak trwających naborów

Organizatorzy u których nabory zostały zakończone:

Brak historii naborów