Wyszukiwarka szkoleń dla pielęgnierek i położnych

Strona główna > Wyszukiwarka szkoleń > Opieka nad pacjentem ze stomią jelitową

Kurs specjalistyczny

Kontakt

Wyszukiwarka szkoleń pielęgniarek i położnych
tel. 664 128 275
email:

Opieka nad pacjentem ze stomią jelitową

Kurs specjalistyczny

Kurs specjalistyczny opieka nad pacjentem ze stomią jelitową mogą odbywać pielęgniarki. Program szkolenia składa się z 173 godzin dydaktycznych, w tym 105 godzin zajęć praktycznych. Przedmiotowe zajęcia w ramach kursu specjalistycznego opieka nad pacjentem ze stomią jelitową odbywają się w: Oddział chirurgii ogólnej albo koloproktologicznej, albo onkologicznej, albo gastroenterologicznej, Poradnia koloproktologiczna, Poradnia onkologiczna. 

 

Zobacz aktualny program kursu

WYKAZ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH, DO KTÓRYCH JEST UPRAWNIONA PIELĘGNIARKA PO UKOŃCZENIU KURSU SPECJALISTYCZNEGO OPIEKA NAD PACJENTEM ZE STOMIĄ JELITOWĄ

 

 

Organizatorzy u których trwają nabory:

Aktualnie brak trwających naborów

Organizatorzy u których nabory zostały zakończone:

Brak historii naborów