Wyszukiwarka szkoleń dla pielęgnierek i położnych

Strona główna > Wyszukiwarka szkoleń > Pielęgniarstwo chirurgiczne

Specjalizacja

Kontakt

Wyszukiwarka szkoleń pielęgniarek i położnych
tel. 664 128 275
email:

Pielęgniarstwo chirurgiczne

Specjalizacja

Nowy program specjalizacji obowiązuje od 24 sierpnia 2015 roku! 

Specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego mogą odbywać wyłącznie pielęgniarki. Program specjalizacji składa się z 840 godzin dydaktycznych, w tym 350 godzin zajęć praktycznych. Czas kształcenia na specjalizacji nie może być krótszy niż 18 miesięcy i dłuższy niż 24 miesiące. W ramach zajęć praktycznych uczestnicy specjalizacji z pielęgniarstwa chirurgicznego odbywają praktyki w oddziałach: klinika/oddział chirurgii ogólnej + sala opatrunkowa, klinika/oddział chirurgii ogólnej albo urazowej, ambulatorium chirurgiczne, oddział/klinika chirurgii ogólnej, ambulatorium chirurgii urazowej albo poradnia urazowo-ortopedyczna, klinika/oddział ortopedii albo chirurgii urazowej, klinika/oddział neurochirurgii, klinika/oddział kardiochirurgii, klinika/oddział chirurgii naczyniowej, klinika/oddział torakochirurgii, klinika/oddział urologii, klinika/oddział chirurgii dzieci, szpitalny oddział ratunkowy, zespół ratownictwa medycznego.

 

1. Zobacz aktualny program szkolenia

2. WYKAZ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH, DO KTÓRYCH JEST UPRAWNIONA PIELĘGNIARKA PO UKOŃCZENIU SPECJALIZACJI W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA CHIRURGICZNEGO 

 

 

Organizatorzy u których trwają nabory:

EUROPEJSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO - Wrocław

województwo: dolnośląskie miasto: Wrocław koniec naboru: 2019-09-29 płatność: pełnopłatne
koszt: 5250.00zł


EUROPEJSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO - Poznań

województwo: wielkopolskie miasto: Poznań koniec naboru: 2019-04-14 płatność: pełnopłatne
koszt: 4500.00zł

Organizatorzy u których nabory zostały zakończone:

Brak historii naborów