Wyszukiwarka szkoleń dla pielęgnierek i położnych

Strona główna > Wyszukiwarka szkoleń > Pielęgniarstwo geriatryczne

Specjalizacja

Kontakt

Wyszukiwarka szkoleń pielęgniarek i położnych
tel. 664 128 275
email:

Pielęgniarstwo geriatryczne

Specjalizacja

Nowy program specjalizacji obowiązuje od 24 sierpnia 2015 roku!

Specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego  mogą odbywać wyłącznie pielęgniarki. Program specjalizacji składa się z 825 godzin dydaktycznych, w tym 245 godzin zajęć praktycznych. Czas kształcenia na specjalizacji nie może być krótszy niż 18 miesięcy i dłuższy niż 24 miesiące. W ramach zajęć praktycznych uczestnicy specjalizacji z pielęgniarstwa geriatrycznego odbywają praktyki w: podstawowa opieka zdrowotna (środowisko zamieszkania osób starszych), oddział psychiatryczny, oddział ortopedii, oddział neurologiczny, oddział geriatryczny albo oddział internistyczny, zakład opiekuńczo-leczniczy albo zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, zakład opieki paliatywno-hospicyjnej.

 

1. Zobacz aktualny program szkolenia

2. WYKAZ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH, DO KTÓRYCH JEST UPRAWNIONA PIELĘGNIARKA PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEGO W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA GERIATRYCZNEGO          

     

 

Organizatorzy u których trwają nabory:

Aktualnie brak trwających naborów

Organizatorzy u których nabory zostały zakończone:

Brak historii naborów