Wyszukiwarka szkoleń dla pielęgnierek i położnych

Strona główna > Wyszukiwarka szkoleń > Pielęgniarstwo internistyczne

Specjalizacja

Kontakt

Wyszukiwarka szkoleń pielęgniarek i położnych
tel. 664 128 275
email:

Pielęgniarstwo internistyczne

Specjalizacja

 

Nowy program specjalizacji oraz tytuł (poprzednio: zachowacza) obowiązuje od 24 sierpnia 2015 roku! 

Specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego mogą odbywać wyłącznie pielęgniarki. Program specjalizacji składa się z 857 godzin dydaktycznych, w tym 427 godzin zajęć praktycznych. Czas kształcenia na specjalizacji nie może być krótszy niż 18 miesięcy i dłuższy niż 24 miesiące. W ramach zajęć praktycznych uczestnicy specjalizacji z pielęgniarstwa internistycznego odbywają praktyki w następujących jednostkach: oddział kardiologii dorosłych, oddział intensywnej opieki kardiologicznej, oddział pulmonologii, oddział gastroenterologii, oddział nefrologii, stacja dializ/ośrodek dializ otrzewnowych, oddział chorób metabolicznych albo oddział endokrynologii dla dorosłych, poradnia endokrynologiczna albo poradnia chorób metabolicznych albo poradnia diabetologiczna, oddział hematologii, oddział reumatologii, oddział neurologii z pododdziałem udarów mózgu, 0ddział intensywnej opieki neurologicznej OION albo oddział wzmożonej opieki pielęgniarskiej, oddział opieki paliatywnej.

 

1. Zobacz aktualny program specjalizacji

2. WYKAZ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH, DO KTÓRYCH JEST UPRAWNIONA PIELĘGNIARKA PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEGO W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA INTERNISTYCZNEGO

 

 

Organizatorzy u których trwają nabory:

EUROPEJSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO - Wrocław

województwo: dolnośląskie miasto: Wrocław koniec naboru: 2021-03-27 płatność: pełnopłatne
koszt: 5250.00zł


Organizatorzy u których nabory zostały zakończone:

Brak historii naborów