Wyszukiwarka szkoleń dla pielęgnierek i położnych

Strona główna > Wyszukiwarka szkoleń > Pielęgniarstwo kardiologiczne

Kurs kwalifikacyjny

Kontakt

Wyszukiwarka szkoleń pielęgniarek i położnych
tel. 664 128 275
email:

Pielęgniarstwo kardiologiczne

Kurs kwalifikacyjny

Nowy program kursu obowiązuje od 24 sierpnia 2015 roku! 

Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa kardiologicznego mogą odbywać tylko pielęgniarki. Zawiera on w swoim programie 438 godzin dydaktycznych, w tym 238 godzin praktycznych, w: Poradnia kardiologiczna albo Ośrodek prowadzący programy profilaktyki chorób układu krążenia, Pracownia badań echokardiograficznych – 7 godz. oraz Pracownia badań radiologicznych i radioizotopowych – 7 godz., oraz Pracownia diagnostyki inwazyjnej – 21 godz., tj.: Pracownia hemodynamiki, Pracownia implantacji urządzeń elektrycznych, Pracownia elektrofizjologii, Oddział kardiologii dorosłych, Oddział intensywnej opieki kardiologicznej, Oddział kardiochirurgii, Oddział kardiologii dziecięcej, Oddział rehabilitacji kardiologicznej, Szpitalny oddział ratunkowy, Zespół ratownictwa medycznego.

 

Zobacz aktualny program kursu 

WYKAZ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH, DO KTÓRYCH JEST UPRAWNIONA PIELĘGNIARKA PO UKOŃCZENIU KURSU KWALIFIKACYJNEGO W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA KARDIOLOGICZNEGO

 

Organizatorzy u których trwają nabory:

Aktualnie brak trwających naborów

Organizatorzy u których nabory zostały zakończone:

Brak historii naborów