Wyszukiwarka szkoleń dla pielęgnierek i położnych

Strona główna > Wyszukiwarka szkoleń > Pielęgniarstwo neonatologiczne

Kurs kwalifikacyjny

Kontakt

Wyszukiwarka szkoleń pielęgniarek i położnych
tel. 664 128 275
email:

Pielęgniarstwo neonatologiczne

Kurs kwalifikacyjny

Nowy program kursu obowiązuje od 24 sierpnia 2015 roku!

Dotychczas ten kurs mogły odbywać zarówno pielęgniarki jak i położne. Teraz mogą odbywać go tylko pielęgniarki. Wobec powyższego przedmiotowy kurs, który rozpocznie się po 24 sierpnia 2015 roku mogą odbyć tylko pielęgniarki. Natomiast położna może odbyć z pielęgniarstwa neonatologicznego specjalizację.  Czas trwania kursu nie może być krótszy niż 3 miesiące i dłuższy niż 6 miesięcy. Na program kursu składa się 290 godzin dydaktycznych, w tym 175 godzin zajęć praktycznych. Osoby odbywające przedmiotowy kurs odbywają zajęcia praktyczne: Oddział położniczo-noworodkowy, Oddział patologii noworodka albo Oddział intensywnej terapii noworodka (OITN), Oddział patologii noworodka, Oddział intensywnej terapii noworodka (OITN).

 

Zobacz aktualny program kursu 

WYKAZ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH, DO KTÓRYCH JEST UPRAWNIONA PIELĘGNIARKA PO UKOŃCZENIU KURSU KWALIFIKACYJNEGO W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA NEONATOLOGICZNEGO

 

Organizatorzy u których trwają nabory:

Aktualnie brak trwających naborów

Organizatorzy u których nabory zostały zakończone:

Brak historii naborów