Wyszukiwarka szkoleń dla pielęgnierek i położnych

Strona główna > Wyszukiwarka szkoleń > Pielęgniarstwo onkologiczne

Specjalizacja

Kontakt

Wyszukiwarka szkoleń pielęgniarek i położnych
tel. 664 128 275
email:

Pielęgniarstwo onkologiczne

Specjalizacja

 

Nowy program specjalizacji obowiązuje od 24 sierpnia 2015 roku!

Specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego mogą odbywać wyłącznie pielęgniarki. Program specjalizacji składa się z 800 godzin dydaktycznych, w tym 315 godzin zajęć praktycznych. Czas kształcenia na specjalizacji nie może być krótszy niż 18 miesięcy i dłuższy niż 24 miesiące. W ramach zajęć praktycznych uczestnicy specjalizacji z pielęgniarstwa onkologicznego odbywają praktyki: oddział chemioterapii, oddział radioterapii, oddział chirurgii onkologicznej + blok operacyjny, oddział onkologii i hematologii dziecięcej, hospicjum stacjonarne oraz paliatywna opieka domowa. 

 

 

1. Zobacz aktualny program specjalizacji

2. WYKAZ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH, DO KTÓRYCH JEST UPRAWNIONA PIELĘGNIARKA PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEGO W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA ONKOLOGICZNEGO

 

 

Organizatorzy u których trwają nabory:

EUROPEJSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO - Poznań

województwo: wielkopolskie miasto: Poznań koniec naboru: 2020-09-20 płatność: pełnopłatne
koszt: 4500.00zł


Organizatorzy u których nabory zostały zakończone:

Brak historii naborów