Wyszukiwarka szkoleń dla pielęgnierek i położnych

Strona główna > Wyszukiwarka szkoleń > Pielęgniarstwo onkologiczne

Kurs kwalifikacyjny

Kontakt

Wyszukiwarka szkoleń pielęgniarek i położnych
tel. 664 128 275
email:

Pielęgniarstwo onkologiczne

Kurs kwalifikacyjny

Nowy program kursu obowiązuje od 24 sierpnia 2015 roku! 

Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego przeznaczony jest tylko dla pielęgniarek. Kurs ten ma na celu przygotowanie pielęgniarki do opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z chorobą nowotworową. Program kursu kwalifikacyjnego pielęgniarstwo onkologiczne obejmuje 240 godzin dydaktycznych, w tym 105 godzin zajęć praktyki w: Oddział chemioterapii, Oddział radioterapii, Oddział chirurgii onkologicznej, Oddział onkologii i hematologii dziecięcej, Hospicjum stacjonarne albo Oddział opieki paliatywnej. 

 

Zobacz aktualny program kursu 

WYKAZ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH, DO KTÓRYCH JEST UPRAWNIONA PIELĘGNIARKA PO UKOŃCZENIU KURSU KWALIFIKACYJNEGO W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA ONKOLOGICZNEGO

 

 

 

Organizatorzy u których trwają nabory:

Aktualnie brak trwających naborów

Organizatorzy u których nabory zostały zakończone:

Brak historii naborów