Wyszukiwarka szkoleń dla pielęgnierek i położnych

Strona główna > Wyszukiwarka szkoleń > Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek

Kurs kwalifikacyjny

Kontakt

Wyszukiwarka szkoleń pielęgniarek i położnych
tel. 664 128 275
email:

Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek

Kurs kwalifikacyjny

Do sierpnia 2015 roku kurs kwalifikacyjny pielęgniarstwo operacyjne mogły odbywać wspólnie pielęgniarki i położne. Obecnie według nowych programów są dwa kursy kwalifikacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego: dla pielęgniarek i dla położnych. Kurs dla położnych należy wyszukać w kursach dla położnych. 

Dlatego teraz kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego dla pielęgniarek mogą odbywać tylko pielęgniarki. Czas trwania kursu nie może być krótszy niż 3 miesiące i dłuższy niż 6 miesięcy. Program kursu składa się z 365 godzin dydaktycznych, w tym 210 godzin zajęć praktycznych. Uczestnicy kursu kwalifikacyjnego pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek odbywają praktyki w: Centralna sterylizatornia, Blok operacyjny chirurgii ogólnej oraz sala operacyjna chirurgii jednego dnia, Blok operacyjny chirurgii noworodka i niemowlęcia, Blok operacyjny chirurgii ortopedycznej i traumatologii, Blok operacyjny ginekologii i położnictwa.

 

Zobacz aktualny program kursu 

WYKAZ ZADAŃ ZAWODOWYCH, DO KTÓRYCH JEST UPRAWNIONA PIELĘGNIARKA PO UKOŃCZENIU KURSU KWALIFIKACYJNEGO W DZIEDZNIE PIELĘGNIARSTWA OPERACYJNEGO DLA PIELĘGNIAREK

 

 

Organizatorzy u których trwają nabory:

Aktualnie brak trwających naborów

Organizatorzy u których nabory zostały zakończone:

Brak historii naborów