Wyszukiwarka szkoleń dla pielęgnierek i położnych

Strona główna > Wyszukiwarka szkoleń > Pielęgniarstwo opieki długoterminowej

Specjalizacja

Kontakt

Wyszukiwarka szkoleń pielęgniarek i położnych
tel. 664 128 275
email:

Pielęgniarstwo opieki długoterminowej

Specjalizacja

Nowy program specjalizacji obowiązuje od 24 sierpnia 2015 roku! Specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej mogą odbywać wyłącznie pielęgniarki. Program specjalizacji składa się z 967 godzin dydaktycznych, w tym 350 godzin zajęć praktycznych. Czas kształcenia na specjalizacji nie może być krótszy niż 18 miesięcy i dłuższy niż 24 miesiące. W ramach zajęć praktycznych uczestnicy specjalizacji z pielęgniarstwa opieki długoterminowej odbywają praktyki w jednostkach podmiotów leczniczych: szpitalny oddział /klinika neurologii, ZOL albo Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy albo Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa albo szpitalny oddział/klinika diabetologii, szpitalny oddział/klinika pulmonologii, szpitalny oddział/klinika reumatologii, szpitalny oddział/klinika: kardiologii albo chorób wewnętrznych albo leczenia nadciśnienia tętniczego albo chorób naczyń, szpitalny oddział geriatryczny albo Zakład opiekuńczo-leczniczy albo zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy albo pielęgniarska opieka długoterminowa domowa albo Dom pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku, ZOL dla pacjentów wentylowanych mechanicznie, zakład opiekuńczo-leczniczy albo Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy albo Hospicjum stacjonarne (oddział lub pododdział dla pacjentów w stanie apalicznym), dom pomocy społecznej dla dorosłych lub dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie albo zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy lub zol dla osób niepełnosprawnych intelektualnie albo ośrodek terapii dziennej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie albo Warsztaty terapii zajęciowej, szpitalny oddział psychiatryczny albo dps dla osób przewlekle psychicznie chorych (pobyt dzienny lub całodobowy) albo zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy lub zol dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oddział rehabilitacji albo Zakład rehabilitacji leczniczej albo ZOL albo zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, szpitalny oddział paliatywno-hospicyjny albo Hospicjum stacjonarne albo domowe (dla dorosłych lub dla dzieci).

 

1. Zobacz aktualny program specjalizacji

2. WYKAZ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH, DO KTÓRYCH JEST UPRAWNIONA PIELĘGNIARKA PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEGO W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ

 

Organizatorzy u których trwają nabory:

Aktualnie brak trwających naborów

Organizatorzy u których nabory zostały zakończone:

Brak historii naborów