Wyszukiwarka szkoleń dla pielęgnierek i położnych

Strona główna > Wyszukiwarka szkoleń > Pielęgniarstwo opieki paliatywnej

Specjalizacja

Kontakt

Wyszukiwarka szkoleń pielęgniarek i położnych
tel. 664 128 275
email:

Pielęgniarstwo opieki paliatywnej

Specjalizacja

Nowy program specjalizacji obowiązuje od 24 sierpnia 2015 roku!

Specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej mogą odbywać wyłącznie pielęgniarki. Program specjalizacji składa się z 1.070 godzin dydaktycznych, w tym 350 godzin zajęć praktycznych. Czas kształcenia na specjalizacji nie może być krótszy niż 18 miesięcy i dłuższy niż 24 miesiące. W ramach zajęć praktycznych uczestnicy specjalizacji z pielęgniarstwa paliatywnego odbywają praktyki w: oddział anestezjologii i intensywnej terapii (OAiIT), zespół domowej opieki paliatywnej, oddział medycyny paliatywnej, oddział radioterapii, oddział chemioterapii, 0ddział brachyterapii, oddział onkologii dziecięcej, oddział neurologii wieku rozwojowego, hospicjum dziecięce, oddział neurologii (prowadzący pacjentów z SLA lub schorzeniami  neurodegeneracyjnymi) albo Oddział geriatrii albo Centrum psychogeriatrii albo Zespół wentylacji domowej/oddział przewlekłej niewydolności oddechowej albo Ośrodek opieki paliatywnej (świadczący w istotnym zakresie pomoc chorym nienowotworowym, np. szpitalny zespół wspierający opieki paliatywnej w szpitalu ostrym, poza centrum onkologii).

 

1. Zobacz aktualny program specjalizacji

2. WYKAZ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH, DO KTÓRYCH JEST UPRAWNIONA PIELĘGNIARKA PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEGO W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA OPIEKI PALIATYWNEJ

 

 

Organizatorzy u których trwają nabory:

EUROPEJSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO - Wrocław

województwo: dolnośląskie miasto: Wrocław koniec naboru: 2021-04-24 płatność: pełnopłatne
koszt: 5250.00zł


Organizatorzy u których nabory zostały zakończone:

Brak historii naborów