Wyszukiwarka szkoleń dla pielęgnierek i położnych

Strona główna > Wyszukiwarka szkoleń > Pielęgniarstwo pediatryczne

Kurs kwalifikacyjny

Kontakt

Wyszukiwarka szkoleń pielęgniarek i położnych
tel. 664 128 275
email:

Pielęgniarstwo pediatryczne

Kurs kwalifikacyjny

Nowy program kursu obowiązuje od 24 sierpnia 2015 roku! 

Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego mogą odbyć tylko pielęgniarki. Czas trwania tego kursu nie może być krótszy niż 3 miesiące i dłuższy niż 6 miesięcy. Natomiast w programie przewidziano 240 godzin dydaktycznych, w tym zajęć praktycznych 126 godzin. Przedmiotowe praktyki w ramach kursu kwalifikacyjnego z pielęgniarstwa pediatrycznego odbywają się w:  Podstawowa opieka zdrowotna, Szkoła podstawowa, Oddział pediatryczny, Oddział pediatryczny specjalistyczny albo Oddział rehabilitacji dla dzieci, albo Oddział neurologii dziecięcej , Oddział hematologii i onkologii dziecięcej albo Hospicjum dla dzieci, Szpitalny oddział ratunkowy, Zespół ratownictwa medycznego. 

 

Zobacz aktualny program kursu 

WYKAZ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH, DO KTÓRYCH JEST UPRAWNIONA PIELĘGNIARKA PO UKOŃCZENIU KURSU KWALIFIKACYJNEGO W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA PEDIATRYCZNEGO

 

 

Organizatorzy u których trwają nabory:

Aktualnie brak trwających naborów

Organizatorzy u których nabory zostały zakończone:

Brak historii naborów