Wyszukiwarka szkoleń dla pielęgnierek i położnych

Strona główna > Wyszukiwarka szkoleń > Pielęgniarstwo psychiatryczne

Specjalizacja

Kontakt

Wyszukiwarka szkoleń pielęgniarek i położnych
tel. 664 128 275
email:

Pielęgniarstwo psychiatryczne

Specjalizacja

 

Nowy program specjalizacji obowiązuje od 24 sierpnia 2015 roku!

Specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego mogą odbywać wyłącznie pielęgniarki. Program specjalizacji składa się z 1.190 godzin dydaktycznych, w tym 560 godzin zajęć praktycznych. Czas kształcenia na specjalizacji nie może być krótszy niż 18 miesięcy i dłuższy niż 24 miesiące. W ramach zajęć praktycznych uczestnicy specjalizacji z pielęgniarstwa psychiatrycznego odbywają praktyki w: poradnia zdrowia psychicznego, oddział ogólnopsychiatryczny dla dorosłych, oddział psychiatryczny dla dzieci i młodzieży, oddział psychogeriatryczny, oddział detoksykacyjny albo oddział terapii uzależnienia od alkoholu albo oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych, oddział (zespół) leczenia środowiskowego, oddział rehabilitacji psychiatrycznej.

 

1. Zobacz aktualny program specjalizacji 

2. WYKAZ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH, DO KTÓRYCH JEST UPRAWNIONA PIELĘGNIARKA PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEGO W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA PSYCHIATRYCZNEGO

  

 

Organizatorzy u których trwają nabory:

EUROPEJSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO - Poznań

województwo: wielkopolskie miasto: Poznań koniec naboru: 2021-04-30 płatność: pełnopłatne
koszt: 4500.00zł


Organizatorzy u których nabory zostały zakończone:

Brak historii naborów