Wyszukiwarka szkoleń dla pielęgnierek i położnych

Strona główna > Wyszukiwarka szkoleń > Pielęgniarstwo ratunkowe

Specjalizacja

Kontakt

Wyszukiwarka szkoleń pielęgniarek i położnych
tel. 664 128 275
email:

Pielęgniarstwo ratunkowe

Specjalizacja

Nowy program specjalizacji obowiązuje od 24 sierpnia 2015 roku!

Specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego mogą odbywać wyłącznie pielęgniarki. Program specjalizacji składa się z 812 godzin dydaktycznych, w tym 322 godzin zajęć praktycznych. Czas kształcenia na specjalizacji nie może być krótszy niż 18 miesięcy i dłuższy niż 24 miesiące. W ramach zajęć praktycznych uczestnicy specjalizacji z pielęgniarstwa ratunkowego odbywają staże w: centrum powiadamiania ratunkowego albo centrum dyspozytorskie, wydział zarządzania kryzysowego albo wydział bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, szpitalny oddział ratunkowy szpitala wieloprofilowego, zespół ratownictwa medycznego, blok operacyjny dorosłych, oddział intensywnej opieki kardiologicznej albo Oddział kardiologii inwazyjnej, oddział intensywnej terapii dorosłych, centrum urazowe, blok porodowy, izba przyjęć ginekologiczno-położnicza, szpitalny oddział ratunkowy dziecięcego szpitala wieloprofilowego albo izba przyjęć dziecięcego szpitala wieloprofilowego, blok operacyjny dzieci, oddział intensywnej terapii dzieci.

 

1. Zobacz aktualny program specjalizacji

2. WYKAZ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH, DO KTÓRYCH JEST UPRAWNIONA PIELĘGNIARKA PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEGO W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA RATUNKOWEGO

 

 

Organizatorzy u których trwają nabory:

Aktualnie brak trwających naborów

Organizatorzy u których nabory zostały zakończone:

Brak historii naborów