Wyszukiwarka szkoleń dla pielęgnierek i położnych

Strona główna > Wyszukiwarka szkoleń > Pielęgniarstwo ratunkowe

Kurs kwalifikacyjny

Kontakt

Wyszukiwarka szkoleń pielęgniarek i położnych
tel. 664 128 275
email:

Pielęgniarstwo ratunkowe

Kurs kwalifikacyjny

Nowy program kursu obowiązuje od 24 sierpnia 2015 roku! 

Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, to kurs który mogą odbywać tylko pielęgniarki. Czas trwania tego kursu nie może być krótszy niż 3 miesiące i dłuższy niż 6 miesięcy. Program kursu przewiduje 407 godziny dydaktyczne. W ramach tych godzin uczestnik kursu kwalifikacyjnego pielęgniarstwo ratunkowe powinien odbyć 182 godzin zajęć praktycznych w: Centrum powiadamiania ratunkowego albo Centrum dyspozytorskie, Szpitalny oddział ratunkowy szpitala wieloprofilowego, Wydział zarządzania kryzysowego albo Wydział bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego mieszczący się przy Urzędzie Wojewódzkim, Zespół ratownictwa medycznego, Blok operacyjny dorosłych, Blok porodowy, Szpitalny oddział ratunkowy dziecięcego szpitala wieloprofilowego albo Izba przyjęć dziecięcego szpitala wieloprofilowego, Blok operacyjny dzieci. 

 

Zobacz aktualny program kursu 

WYKAZ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH, DO KTÓRYCH JEST UPRAWNIONA PIELĘGNIARKA PO UKOŃCZENIU KURSU KWALIFIKACYJNEGO W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA RATUNKOWEGO

 

Organizatorzy u których trwają nabory:

Aktualnie brak trwających naborów

Organizatorzy u których nabory zostały zakończone:

Brak historii naborów