Wyszukiwarka szkoleń dla pielęgnierek i położnych

Strona główna > Wyszukiwarka szkoleń > Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek

Specjalizacja

Kontakt

Wyszukiwarka szkoleń pielęgniarek i położnych
tel. 664 128 275
email:

Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek

Specjalizacja

Nowy program specjalizacji obowiązuje od 24 sierpnia 2015 roku!

Specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla pielęgniarek może odbywać wyłącznie pielęgniarka. Natomiast położne mogą odbywać tą specjalizację z programem dostosowanym do specyfiki zadań i roli jaką spełnia położna. Dlatego szkoleń specjalizacyjnych w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla położnych należy szukać w wyszukiwarce wybierając opcję dla: położnych, a następnie wybrać przedmiotową specjalizację. Program specjalizacji z pielęgniarstwa rodzinnego dla pielęgniarek składa się z 850 godzin dydaktycznych, w tym 350 godzin zajęć praktycznych. Czas kształcenia na specjalizacji nie może być krótszy niż 18 miesięcy i dłuższy niż 24 miesiące. Praktyki odbywają się w:  ośrodek pomocy rodzinie/ośrodek pomocy społecznej, centrum interwencji kryzysowej albo ośrodek pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, oddział geriatryczny albo ZOL, albo zakład opiekuńczo-leczniczy, gabinet opieki profilaktycznej i przedlekarskiej w środowisku nauczania i wychowania, gabinet szczepień – podstawowa opieka zdrowotna, poradnia podstawowej opieki zdrowotnej; poradnia medycyny rodzinnej z pielęgniarką rodzinną lub grupowa praktyka pielęgniarek rodzinnych, poradnia opieki paliatywnej albo Hospicjum domowe albo Hospicjum stacjonarne, centrum rehabilitacyjne albo oddział rehabilitacyjny, centrum psychiatryczne albo poradnia zdrowia psychicznego.

 

1. Zobacz aktualny program specjalizacji 

2. WYKAZ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH, DO KTÓRYCH JEST UPRAWNIONA PIELĘGNIARKA O UKOŃCZENIU SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEGO W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA RODZINNEGO DLA PIELĘGNIAREK

 

Organizatorzy u których trwają nabory:

Aktualnie brak trwających naborów

Organizatorzy u których nabory zostały zakończone:

Brak historii naborów