Wyszukiwarka szkoleń dla pielęgnierek i położnych

Strona główna > Wyszukiwarka szkoleń > Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania

Kurs kwalifikacyjny

Kontakt

Wyszukiwarka szkoleń pielęgniarek i położnych
tel. 664 128 275
email:

Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania

Kurs kwalifikacyjny

Nowy program kursu obowiązuje od 24 sierpnia 2015 roku! 

Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska wychowania i nauczania mogą odbywać wyłącznie pielęgniarki. Czas trwania kursu nie może być krótszy niż 3 miesiące i dłuższy niż 6 miesięcy. Program kursu przewiduje 395 godzin dydaktycznych zajęć, w tym 245 godzin zajęć praktyki, które odbywają się w: Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w środowisku nauczania i wychowania, Placówka POZ, Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w środowisku nauczania i wychowania (prowadzenie zajęć edukacyjnych), Dział oświaty zdrowotnej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, Dział higieny dzieci i młodzieży powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkole specjalnej, Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci i młodzieży, Ośrodek leczenia uzależnień, Szpitalny oddział ratunkowy dla dzieci, Poradnia psychologiczno-pedagogiczna, Ośrodek pomocy społecznej, Pogotowie opiekuńcze albo Dom dziecka. 

 

Zobacz aktualny program kursu

WYKAZ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH, DO KTÓRYCH JEST UPRAWNIONA PIELĘGNIARKA PO UKOŃCZENIU KURSU KWALIFIKACYJNEGO W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA ŚRODOWISKA NAUCZANIA I WYCHOWANIA

 

 

Organizatorzy u których trwają nabory:

Aktualnie brak trwających naborów

Organizatorzy u których nabory zostały zakończone:

Brak historii naborów