Wyszukiwarka szkoleń dla pielęgnierek i położnych

Strona główna > Wyszukiwarka szkoleń > Pielęgniarstwo w ochronie zdrowia pracujących

Specjalizacja

Kontakt

Wyszukiwarka szkoleń pielęgniarek i położnych
tel. 664 128 275
email:

Pielęgniarstwo w ochronie zdrowia pracujących

Specjalizacja

Nowy program specjalizacji obowiązuje od 24 sierpnia 2015 roku!

Specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa w ochronie zdrowia pracujących  może odbywać wyłącznie pielęgniarka. Program specjalizacji składa się z 800 godzin dydaktycznych, w tym 385 godzin zajęć praktycznych. Czas kształcenia na specjalizacji nie może być krótszy niż 18 miesięcy i dłuższy niż 24 miesiące. Praktyki odbywają się dziale higieny stacji sanitarno – epidemiologicznej, poradni chorób zawodowych. Zajęcia praktyczne odbywają się: wojewódzki ośrodek medycyny pracy (WOMP) – w zakresie organizacji i nadzoru pielęgniarskiego, dział higieny pracy stacji sanitarno-epidemiologicznej (SSE) – wojewódzka/powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna, poradnia chorób zawodowych – WOMP, poradnie: laryngologiczna, okulistyczna, dermatologiczna, neurologiczna – poradnia mieszcząca się w strukturze podstawowych jednostek medycyny pracy/współpracująca z podstawowymi jednostkami medycyny pracy lub WOMP, podstawowa jednostka służby medycyny pracy, poradnia rehabilitacyjna (rehabilitacja zawodowa) – WOMP, Gabinet zabiegowy z punktem szczepień dorosłych – gabinet mieszczący się w strukturze podstawowych jednostek medycyny pracy lub WOMP, lub powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna, gabinet pielęgniarski w zakładzie pracy chronionej – zakład pracy chronionej.

 

 

1. Zobacz aktualny program specjalizacji

2. WYKAZ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH, DO KTÓRYCH JEST UPRAWNIONA PIELĘGNIARKA PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEGO  W DZIEDZINIE OCHRONY ZDROWIA PRACUJĄCYCH

 

 

Organizatorzy u których trwają nabory:

Aktualnie brak trwających naborów

Organizatorzy u których nabory zostały zakończone:

Brak historii naborów