Wyszukiwarka szkoleń dla pielęgnierek i położnych

Strona główna > Wyszukiwarka szkoleń > Pielęgniarstwo w ochronie zdrowia pracujących

Kurs kwalifikacyjny

Kontakt

Wyszukiwarka szkoleń pielęgniarek i położnych
tel. 664 128 275
email:

Pielęgniarstwo w ochronie zdrowia pracujących

Kurs kwalifikacyjny

Nowy program kursu obowiązuje od 24 sierpnia 2015 roku! 

Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa w ochronie zdrowia pracujących jest przeznaczony tylko dla pielęgniarek. Kurs nie może być krótszy niż 3 miesiące i dłuższy niż 6 miesięcy. Na jego program składa się 325 godzin dydaktycznych, w tym 140 godzin zajęć praktyki w: Poradnia laryngologiczna, okulistyczna, neurologiczna, dermatologiczna,  – poradnia mieszcząca się w strukturze podstawowych jednostek medycyny pracy/współpracująca z podstawowymi jednostkami medycyny pracy lub WOMP, Poradnia chorób zawodowych – WOMP, Poradnia medycyny pracy – poradnia mieszcząca się w strukturze podstawowych jednostek medycyny pracy lub WOMP, Gabinet zabiegowy z punktem szczepień dorosłych – podstawowa jednostka medycyny pracy lub WOMP, lub wojewódzka/powiatowa stacja sanitarnoepidemiologiczna, w której znajduje się gabinet zabiegowy z punktem szczepień dorosłych, Gabinet pielęgniarski w zakładzie pracy chronionej – zakład pracy chronionej.

 

Zobacz aktualny program kursu 

WYKAZ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH, DO KTÓRYCH JEST UPRAWNIONA PIELĘGNIARKA PO UKOŃCZENIU KURSU KWALIFIKACYJNEGO W DZIEDZINIE OCHRONY ZDROWIA PRACUJĄCYCH

 

Organizatorzy u których trwają nabory:

Aktualnie brak trwających naborów

Organizatorzy u których nabory zostały zakończone:

Brak historii naborów