Wyszukiwarka szkoleń dla pielęgnierek i położnych

Strona główna > Wyszukiwarka szkoleń > Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi

Kurs specjalistyczny

Kontakt

Wyszukiwarka szkoleń pielęgniarek i położnych
tel. 664 128 275
email:

Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi

Kurs specjalistyczny

Kurs specjalistyczny rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi   mogą odbywać pielęgniarki. Program szkolenia składa się z 164 godzin dydaktycznych, w tym 90 godziny zajęć praktycznych. Praktyki zawodowe odbywają się w: Oddział leczenia chorób afektywnych albo Oddział ogólnopsychiatryczny, Oddział psychogeriatryczny, Oddział rehabilitacji psychiatrycznej, Oddział leczenia środowiskowego.

 

Zobacz aktualny program kursu 

WYKAZ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH, DO KTÓRYCH JEST UPRAWNIONA PIELĘGNIARKA PO UKOŃCZENIU KURSU SPECJALISTYCZNEGO REHABILITACJA OSÓB Z PRZEWLEKŁYMI ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

 

Organizatorzy u których trwają nabory:

Aktualnie brak trwających naborów

Organizatorzy u których nabory zostały zakończone:

Brak historii naborów