Wyszukiwarka szkoleń dla pielęgnierek i położnych

Strona główna > Wyszukiwarka szkoleń > Wykonanie konikopunkcji, odbarczenie odmy prężnej oraz wykonanie dojścia doszpikowego

Kurs specjalistyczny

Kontakt

Wyszukiwarka szkoleń pielęgniarek i położnych
tel. 664 128 275
email:

Wykonanie konikopunkcji, odbarczenie odmy prężnej oraz wykonanie dojścia doszpikowego

Kurs specjalistyczny

Kurs specjalistyczny Wykonanie konikopunkcji, odbarczenie odmy prężnej oraz wykonanie dojścia doszpikowego mogą odbywać pielęgniarki systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego. Program szkolenia składa się z 40 godzin dydaktycznych, w tym 25 godzin ćwiczeń w warunkach symulowanych

 

Zobacz aktualny program kursu

WYKAZ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH, DO KTÓRYCH JEST UPRAWNIONA PIELĘGNIARKA SYSTEMU PAŃSTWOWEGO RATOWNICTWA MEDYCZNEGO PO UKOŃCZENIU KURSU SPECJALISTYCZNEGO WYKONANIE KONIKOPUNKCJI, ODBARCZENIE ODMY PRĘŻNEJ ORAZ WYKONANIE DOJŚCIA DOSZPIKOWEGO

 

 

Organizatorzy u których trwają nabory:

Aktualnie brak trwających naborów

Organizatorzy u których nabory zostały zakończone:

Brak historii naborów