Wyszukiwarka szkoleń dla pielęgnierek i położnych

Strona główna > Wyszukiwarka szkoleń > Żywienie dojelitowe i pozajelitowe

Kurs specjalistyczny

Kontakt

Wyszukiwarka szkoleń pielęgniarek i położnych
tel. 664 128 275
email:

Żywienie dojelitowe i pozajelitowe

Kurs specjalistyczny

Kurs specjalistyczny żywienie jelitowe i pozajelitowe mogą odbywać pielęgniarki. Program szkolenia składa się z 200 godzin dydaktycznych, w tym 110 godzin zajęć praktycznych. Przedmiotowe zajęcia w ramach kursu specjalistycznego żywienie enteralne i  parenteralne odbywają się w: Oddział wewnętrzny albo Oddział geriatryczny albo Oddział chirurgii ogólnej, Oddział neurologii albo Zakład opiekuńczo-leczniczy albo Oddział intensywnej opieki medycznej albo Oddział geriatryczny albo Oddział opieki paliatywnej, Oddział intensywnej opieki medycznej albo Oddział chirurgii ogólnej, Oddział/Poradnia leczenia żywieniowego dziecięcego ośrodka  specjalistycznego albo Oddział intensywnej opieki medycznej dla dzieci. 

 

Zobacz aktualny program kursu

WYKAZ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH, DO KTÓRYCH JEST UPRAWNIONA PIELĘGNIARKA PO UKOŃCZENIU KURSU SPECJALISTYCZNEGO ŻYWIENIE DOJELITOWE I POZAJELITOWE

 

Organizatorzy u których trwają nabory:

EUROPEJSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO - Poznań

województwo: wielkopolskie miasto: Poznań koniec naboru: 2021-07-17 płatność: pełnopłatne
koszt: 670.00zł

Organizatorzy u których nabory zostały zakończone:

Brak historii naborów