Wyszukiwarka szkoleń dla pielęgnierek i położnych

Strona główna > Wyszukiwarka szkoleń > Opieka nad kobietą z cukrzycą w okresie okołoporodowym

Kurs specjalistyczny

Kontakt

Wyszukiwarka szkoleń pielęgniarek i położnych
tel. 664 128 275
email:

Opieka nad kobietą z cukrzycą w okresie okołoporodowym

Kurs specjalistyczny

Kurs specjalistyczny Opieka nad kobietą z cukrzycą w okresie okołoporodowym mogą odbywać położne. Program szkolenia składa się z 180 godzin dydaktycznych, w tym 136 godziny zajęć praktycznych. Przedmiotowe zajęcia w ramach kursu specjalistycznego Opieka nad kobietą z cukrzycą w okresie okołoporodowym odbywają się w: Poradnia diabetologiczna albo Poradnia endokrynologiczna , Poradnia diabetologiczna z zakontraktowanym w NFZ świadczeniem dla kobiet w ciąży, Sala porodowa, Oddział położniczo-noworodkowy, Oddział patologii ciąży.

 

 

Zobacz aktualny program kursu

WYKAZ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH, DO KTÓRYCH JEST UPRAWNIONA POŁOŻNA PO UKOŃCZENIU KURSU SPECJALISTYCZNEGO OPIEKA NAD KOBIETĄ Z CUKRZYCĄ W OKRESIE OKOŁOPORODOWYM

 

Organizatorzy u których trwają nabory:

Aktualnie brak trwających naborów

Organizatorzy u których nabory zostały zakończone:

Brak historii naborów