Wyszukiwarka szkoleń dla pielęgnierek i położnych

Strona główna > Wyszukiwarka szkoleń > Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych

Specjalizacja

Kontakt

Wyszukiwarka szkoleń pielęgniarek i położnych
tel. 664 128 275
email:

Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych

Specjalizacja

Nowy program specjalizacji obowiązuje od 24 sierpnia 2015 roku!

Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla położnych może odbywać wyłącznie położna. Natomiast pielęgniarki mogą odbywać tą specjalizację z programem dostosowanym do specyfiki zadań i roli jaką spełnia pielęgniarka. Dlatego szkoleń specjalizacyjnych w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla pielęgniarek należy szukać w wyszukiwarce wybierając opcję dla: pielęgniarek, a następnie wybrać przedmiotową specjalizację. Program specjalizacji z pielęgniarstwa rodzinnego dla położnych składa się z 824 godzin dydaktycznych, w tym 329 godzin zajęć praktycznych. Czas kształcenia na specjalizacji nie może być krótszy niż 18 miesięcy i dłuższy niż 24 miesiące. Praktyki odbywają się:  praktyka położnej POZ, MOPR (Ośrodek Pomocy Rodzinie) albo Centrum Pomocy Kryzysowej, Szkoła dla rodziców, oddział położniczo-noworodkowy, Oddział ciąży powikłanej, Sala porodowa, Poradnia laktacyjna, Oddział noworodkowy ze stanowiskiem intensywnej opieki neonatologicznej w szpitalu II lub III poziomu referencyjności, Poradnia neonatologiczna albo Poradnia patologii noworodka, Oddział ginekologii, Pracownia USG.

 

 

1. Zobacz aktualny program specjalizacji

2. WYKAZ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH, DO KTÓRYCH JEST UPRAWNIONA POŁOŻNA PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEGO W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA RODZINNEGO DLA POŁOŻNYCH

 

Organizatorzy u których trwają nabory:

Aktualnie brak trwających naborów

Organizatorzy u których nabory zostały zakończone:

Brak historii naborów