Wyszukiwarka szkoleń dla pielęgnierek i położnych

Strona główna > Wyszukiwarka szkoleń > Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych

Kurs kwalifikacyjny

Kontakt

Wyszukiwarka szkoleń pielęgniarek i położnych
tel. 664 128 275
email:

Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych

Kurs kwalifikacyjny

Nowy program kursu obowiązuje od 24 sierpnia 2015 roku! 

Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla położnych mogą odbywać wyłącznie położne. Natomiast pielęgniarki mogą odbywać ten kurs z programem dostosowanym do specyfiki zadań i roli jaką spełnia pielęgniarka. Dlatego kursu w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla pielęgniarek należy szukać w wyszukiwarce wybierając opcję dla: pielęgniarek, a następnie wybrać przedmiotowy kurs. Program kursu kwalifikacyjnego pielęgniarstwo rodzinne dla położnych składa się z 321 godzin dydaktycznych, w tym 161 godzin zajęć praktycznych. Praktyka odbywa się w: Praktyka położnej rodzinnej POZ, Sala porodowa, Oddział położniczo-neonatologiczny, Oddział ginekologiczny.

 

Zobacz aktualny program kursu 

WYKAZ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH, DO KTÓRYCH JEST UPRAWNIONA POŁOŻNA PO UKOŃCZENIU KURSU KWALIFIKACYJNEGO W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA RODZINNEGO DLA POŁOŻNYCH

 

Organizatorzy u których trwają nabory:

Aktualnie brak trwających naborów

Organizatorzy u których nabory zostały zakończone:

Brak historii naborów