Wyszukiwarka szkoleń dla pielęgnierek i położnych

Strona główna > Wyszukiwarka szkoleń

Serwis informacyjny

Kontakt

Wyszukiwarka szkoleń pielęgniarek i położnych
tel. 664 128 275
email:

Wyniki wyszukiwania szkoleń

Niestety nie znaleziono szkoleń według zdefiniowanych kryteriów.

Prosimy o zdefiniowanie innego zapytania w powyższym formularzu.

 

Jak korzystać z wyszukiwarki?

Przeczytaj jak korzystać z wyszukiwarki szkoleń dla pielęgniarek i położnych.

W pierwszej kolejności wybierz dla jakiej grupy zawodowej poszukujesz szkolenia.
Do wyboru z menu są trzy opcje:

Dla "pielęgniarek" - szkolenia, które mogą odbywać tylko pielęgniarki;
Dla "położnych" - szkolenia, które mogą odbywać tylko położne;
Dla "pielęgniarek i położnych" - szkolenia, które mogą odbywać zarówno pielęgniarki i położne.

Podkreślam, że w celu wyszukania całej oferty szkoleniowej dla pielęgniarek należy wybrać najpierw opcję – "dla pielęgniarek", a następnie dokonać ponownego wyszukiwania przy włączonej opcji – "dla pielęgniarek i położnych", gdyż w obu przypadkach wyniki wyszukiwania będą inne. Także w celu wyszukania całej oferty szkoleniowej dla położnych należy wyszukiwać szkoleń przy włączonej opcji – "dla położnych", a następnie przy aktywnej opcji – "dla pielęgniarek i położnych".

Następnie należy wybrać rodzaj kształcenia.

Do wyboru z menu są cztery opcje:
Rodzaj kształcenia - "Kurs dokształcający",
Rodzaj kształcenia - "Kurs specjalistyczny",
Rodzaj kształcenia - "Kurs kwalifikacyjny",
Rodzaj kształcenia - "Specjalizacja".

W dalszej kolejności należy wybrać szkolenie, poprzez zaznaczenie odpowiedniej pozycji w menu "Nazwa szkolenia".

Zwracam uwagę, że zmiana opcji np. "dla pielęgniarek" na "dla położnych" oraz dokonywanie zmian w zakresie wyboru opcji w części "Rodzaj szkolenia" skutkuje automatyczną zmianą zawartości rozwijanego menu w części "Nazwa szkolenia".

W sytuacji dokonania wyboru docelowej grupy zawodowej, dla której ma być szkolenie oraz "Rodzaju szkolenia" i "Nazwy szkolenia" można już rozpocząć wyszukiwanie poprzez kliknięcie na "WYSZUKAJ".

Dodatkowo można uszczegółowić wyniki wyszukiwania poprzez zaznaczenie odpowiednich opcji w części:

Nabór – "dowolny", Nabór trwa", "Nabór zakończony";
Województwo – dokonać wyboru konkretnego województwa z rozwijanego menu;
Płatność – "Dowolna", "Bezpłatne", "Płatne", "Współfinansowane".