Wyszukiwarka szkoleń dla pielęgnierek i położnych

Strona główna > Konferencje i szkolenia > Bezpłatne szkolenia dla pielęgniarek poz.

Konferencje i szkolenia

Bezpłatne szkolenia dla pielęgniarek poz.

Program wczesnego wykrywania

i diagnozowania nowotworów u dzieci

W ramach „Programu poprawy wczesnego wykrywania i diagnozowania nowotworów u dzieci w pięciu województwach Polski”, lekarze i pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej z pięciu polskich województw (lubelskiego, małopolskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego oraz wielkopolskiego), objęci zostali specjalnym programem szkoleniowym. Program opracowany został przez Fundację Project HOPE Polska oraz Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie. Dwuletni grant na realizację projektu przyznała Fundacja Bristol-Myers Squibb, w ramach programu Bridging Cancer Care.
Program poprawy wczesnego wykrywania opracowany został w odpowiedzi na potrzeby usprawnienia wczesnej diagnostyki chorób nowotworowych wieku dziecięcego. W Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie odbyło się szkolenie zespołów Trenerów Mistrzów – 25-ciu lekarzy i pielęgniarek z pięciu regionalnych ośrodków onkologii dziecięcej – którzy w kolejnym etapie programu szkolą pracowników podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) w swoich województwach.
Od września 2012 roku organizowane są jednodniowe, nieodpłatne szkolenia dla pracowników podstawowej opieki zdrowotnej, tj.: lekarzy pierwszego kontaktu, lekarzy rodzinnych, pediatrów, a także pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej, tj.: pielęgniarek środowiskowych, rodzinnych oraz wychowania i nauczania szkolnego.
Program szkolenia obejmuje zagadnienie związane z epidemiologią i etiologią nowotworów wieku dziecięcego, nietypowymi i alarmującymi objawami stwierdzanymi w chorobach nowotworowych u dzieci i młodzieży, przypadkami opóźnionego rozpoznania chorób nowotworowych, algorytmami postępowania w przypadku stwierdzenia objawów wskazujących na potencjalną chorobę nowotworową, rozpoznaniem środowiska z uwzględnieniem genogramu rodziny, elementami kontaktu i komunikacji z pacjentem w środowisku.
Szkolenia są rekomendowane przez Komitet Naukowy, w którego skład wchodzą Konsultanci Krajowi w dziedzinie medycyny rodzinnej, pielęgniarstwa rodzinnego oraz onkologii i hematologii dziecięcej, a także Konsultanci Wojewódzcy w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej z pięciu województw objętych programem.

Więcej informacji na stronie http://www.szybka-diagnoza.org/