Wyszukiwarka szkoleń dla pielęgnierek i położnych

Strona główna > Kurs kwalifikacyjny > Co to jest kurs kwalifikacyjny?

Kurs kwalifikacyjny

Co to jest kurs kwalifikacyjny?

Zgodnie z art. 61 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 roku (Dz. U. Nr 174, poz. 1039 ze zm.) pielęgniarka i położna mają obowiązek stałego aktualizowania swojej wiedzy i umiejętności zawodowych oraz prawo do doskonalenia zawodowego w różnych rodzajach kształcenia podyplomowego. Jednym z rodzajów przedmiotowego kształcenia jest kurs kwalifikacyjny. Art. 71 powyższej ustawy określa, że kurs kwalifikacyjny ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną wiedzy i umiejętności do udzielania określonych świadczeń zdrowotnych wchodzących w zakres danej dziedziny pielęgniarstwa lub dziedziny mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.