Wyszukiwarka szkoleń dla pielęgnierek i położnych

Strona główna > Kurs kwalifikacyjny > Dopuszczenie do odbywania kursu kwalifikacyjnego

Kurs kwalifikacyjny

Dopuszczenie do odbywania kursu kwalifikacyjnego

Zgodnie z § 24 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 197, poz. 1923) w przypadku, gdy liczba pielęgniarek, położnych ubiegających się o dopuszczenie do kursu kwalifikacyjnego jest większa niż liczba miejsc określona przez organizatora kształcenia przeprowadza się egzamin wstępny w formie pisemnej.