Wyszukiwarka szkoleń dla pielęgnierek i położnych

Strona główna > Kurs kwalifikacyjny > Wykaz kursów kwalifikacyjnych dla położnych

Kurs kwalifikacyjny

Wykaz kursów kwalifikacyjnych dla położnych

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne, oraz ramowych programów specjalizacji dla pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 197, poz. 1922 z zm.) położna może odbywać następujące kursy kwalifikacyjne, w zakresie niżej wymienionych dziedzin pielęgniarstwa:

1) rodzinnego,
2) zdrowia i edukacji zdrowotnej,
3) neonatologicznego,
4) operacyjnego,
5) epidemiologicznego,
6) organizacji i zarządzania.