Wyszukiwarka szkoleń dla pielęgnierek i położnych

Strona główna > Kurs kwalifikacyjny > Wykaz kursów kwalifikacyjnych dla pielęgniarek

Kurs kwalifikacyjny

Wykaz kursów kwalifikacyjnych dla pielęgniarek

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne, oraz ramowych programów specjalizacji dla pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 197, poz. 1922 z zm.) pielęgniarka może odbywać następujące kursy kwalifikacyjne, w zakresie niżej wymienionych dziedzin pielęgniarstwa:

1) rodzinnego,
2) w ochronie zdrowia pracujących,
3) anestezjologicznego i intensywnej opieki,
4) psychiatrycznego,
5) onkologicznego,
6) zachowawczego,
7) środowiska nauczania i wychowania,
8) nefrologicznego z dializoterapią,
9) opieki długoterminowej,
10) opieki paliatywnej,
11) ratunkowego,
12) chirurgicznego,
13) kardiologicznego,
14) pediatrycznego,
15) promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej,
16) neonatologicznego,
17) operacyjnego,
18) epidemiologicznego
19) organizacji i zarządzania.