Wyszukiwarka szkoleń dla pielęgnierek i położnych

Strona główna > Warto wiedzieć! > Ile ministerstwo zdrowia dopłaci w 2013 roku do dofinansowanych specjalizacji pielęgniarek i położnych? Ile będzie miejsc szkoleniowych? Jak się załapać na dofinansowaną specjalizację w 2013 roku?

Warto wiedzieć!

Ile ministerstwo zdrowia dopłaci w 2013 roku do dofinansowanych specjalizacji pielęgniarek i położnych? Ile będzie miejsc szkoleniowych? Jak się załapać na dofinansowaną specjalizację w 2013 roku?

Minister zdrowia w Obwieszczeniu z dnia 13 grudnia 2012 roku określił limit miejsc szkoleniowych dla pielegniarek i położnych oraz kwoty dofinansowania jednego miejsca szkoleniowego w 2013 r. I tak w 2013 roku resort zdrowia zamierza dofinansować 1850 miejsc specjalizacyjnych. Kwota dofinansowania na jedno miejsce szkoleniowe wyniesie w tym roku 4. 337 zł.
Opłata za uczestnictwo w szkoleniu specjalizacyjnym dla pielęgniarek i położnych to spory wydatek, ponad 5 - 6 tys. złotych. W jaki sposób powyższe koszty znacznie zmniejszyć? Odpowiedź jest prosta: "załapać się" na specjalizację dofinansowaną z środków publicznych. Instytucja dofinansowanych specjalizacji funkcjonuje od roku 2006.
Odpowiedź na pytanie: jak się na taką specjalizację dostać?, już nie jest taka prosta jak na pierwsze pytanie. Obecnie w Polsce jest kilkadziesiąt podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych. Od Uniwersytetów Medycznych po ośrodki szkoleniowe prowadzone przez osoby fizyczne.
Warto podkreślić, że o środki finansowe na dofinansowane specjalizacje  ubiegają się nie poszczególne pielęgniarki i położne lecz organizatorzy kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych. Pielęgniarka lub położna musi "tylko" złożyć wniosek do odpowiedniego ośrodka szkoleniowego, czyli takiego który będzie prowadził dofinansowaną specjalizację.
"Tylko"? A skąd ma wiedzieć, który ośrodek taką dofinansowaną specjalizację będzie prowadził? Dzięki procedurze rozdysponowywania środków finansowych na dofinansowane specjalizacje rozpoczynające się w danym roku, poszczególna pielęgniarka i położna musi składać wniosek o przystąpienie do specjalizacji do danego ośrodka szkoleniowego nie jako "w ciemno". Najlepiej jak jest zainteresowana daną specjalizacją to powinna złożyć wniosek do kilku ośrodków szkoleniowych. Wtedy zwiększa prawdopodobieństwo "załapania się" na dofinansowaną specjalizację. Więcej informacji w przedmiotowej sprawie znajdziesz tutaj.
Teraz MZ ogłosi przetarg w celu rozdysponowania środków finansowych na specjalizację. W tym przetargu konkurują pomiędzy sobą podmioty prowadzące szkolenia specjalizacyjne.
Proste! Przetarg się odbędzie i będziemy wiedzieli, który z podmiotów będzie prowadził dofinansowane specjalizacje. I złożymy do jednego z nich wniosek o przystąpienie do szkolenia specjalizacyjnego.
Nie tak szybko. Na przykład w 2009 roku przetarg ogłoszono w . . . . . . . . kwietniu. Cztery miesiące 2009 roku przeleciały. Wynik przetargu ogłoszono w maju. 21 maja.

Jeszcze jeden aspekt. W wyniku przetargu przeprowadzonym np. w 2009 roku wyłoniono organizatorów dofinansowanych specjalizacji dla 1 325 miejsc szkoleniowych. Na 1850. Dlaczego nie na wszystkie miejsca? Bowiem nie na wszystkie rodzaje specjalizacji, które zamierzało dofinansować w 2009 roku ministerstwo zdrowia w danym województwie    byli organizatorzy, którzy chcieliby je prowadzić. Te i inne "proceduralne" wymogi spowodowały, że była potrzeba ogłoszenia kolejnego przetargu aby rozdysponować pozostałe 525 miejsc szkoleniowych.
Ogłoszono kolejny przetarg. W czerwcu 2009 roku. A czas leci. Znów nie wybrano organizatorów wszystkich specjalizacji, ktore zamierzano dofinansować w 2009 roku. Ostatni przetarg (piąty -na 25 miejsc szkoleniowych) ogłoszono  w dniu 17 października 2009 roku, a jego wynik ogłoszono w dniu 29 października. Proszę zwrócić uwagę 17 października i 29 października. Czyli można szybko przeprowadzić procedurę przetargową. Ogłoszenie i wynik postępowania. Krótki czas do ogłoszenia następnego ogłoszenia przetargu. Ale urzędnicy ministerstwa zdrowia mają przecież . . . wakacje! Wynik drugiego postępowania przetargowego ogłoszono w dniu 24 czerwca 2009 roku. Kolejny przetarg ogłoszono po wakacjach . . . w dniu 1 września. Pierwszy przetarg pod koniec kwietnia, plus przerwa wakacyjna i pół roku z głowy. A pielęgniarki i położne czekają.
W tym miejscu należy wyjaśnić, że   ministerstwo zdrowia, "mając na względzie zapotrzebowanie na specjalistów z poszczególnych dziedzin pielęgniarstwa i dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia", przygotowuje corocznie materiał dotyczący „priorytetowych dziedzin specjalizacji dla pielęgniarek i położnych do dofinansowania ze środków Funduszu Pracy”, który wypracowywuje z Naczelną Radą PiP,  CKPPiP. Ten dokument stanowi podstawę do ogłoszenia w przetargu jakie specjalizacje zamierza dofinansować w danym województwie ministerstwo zdrowia.
Teraz przechodzimy do sprawy kosztów jakie poniesie konkretna pielęgniarka w związku z odbywaniem specjalizacji w 2013 roku. Jedynym kryterum w postępowaniu przetargowym przy ocenie ofert składanych przez poszczególnych oferentów jest cena!  Jej wysokość nie mogła np. w 2009 roku przekroczyć 5 500 zł. Oferty z wyższą ceną były przez komisję przetargową odrzucane.
Wobec powyższego wysokość kosztów poniesionych przez pielęgniarkę na dofinsowanej specjalizacj będzie zależała od ceny za jaką prowadzić będzie specjalizację dany organizator. Kwota powyżej 4 337 zł ustalona jako cena specjalizacji będzie musiała zostać pokryta przez uczestnika specjalizacji. W sytuacji kiedy organizator szkolenia wyłoniony w postępowaniu przetargowym np. w 2009 roku ustalił cenę na 5 500 to pielęgniarka  musiała dopłacić z własnych środków finansowych kwotę 1 163 zł. Natomiast jeśli cena specjalizacji wynosi równe 4 337 lub poniżej tej kowty to pielęgniarka nie zapłaciła za specjalizację ani jednej złotówki!
Przeanaliowałem konkretne ceny za dofinansowane specjalizacje w 2009 roku. Analiza wykazuje, że obydwie sytuacje opisane powyżej miały miejsce. I taka, że pielęgniarka nie poniosła żadnych kosztów i taka, że dopłaciła ponad 1 163  złote.
Na stronach wyszukiwarki szkoleń dla pielęgniarek i położnych będę na bieżąco przedstawiał informacje w powyższym zagadnieniu.
Mariusz Mielcarek