Wyszukiwarka szkoleń dla pielęgnierek i położnych

Strona główna > Wyszukiwarka szkoleń > Pielęgniarstwo geriatryczne

Kurs kwalifikacyjny

Kontakt

Wyszukiwarka szkoleń pielęgniarek i położnych
tel. 664 128 275
email:

Pielęgniarstwo geriatryczne

Kurs kwalifikacyjny

Jest to nowy rodzaj kursu dla pielęgniarek, który wprowadzono od 24 sierpnia 2015 roku! Dotychczas z pielęgniarstwa geriatrycznego była dla pielęgniarek tylko specjalizacja. 

Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulacjami prawnymi mogą odbywać tylko pielęgniarki. Czas trwania kursu nie może być krótszy niż 3 miesiące i dłuższy niż 6 miesięcy. Kurs składa się z 305 godzin dydaktycznych, w tym 125 godzin praktycznych. W ramach przedmiotowych praktyk uczestnik kursu odbywa część praktyczną kursu w: Oddział neurologiczny, Oddział geriatryczny albo Oddział internistyczny, Zakład opiekuńczo-leczniczy albo Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, Zakład opieki paliatywno-hospicyjnej.

 

Zobacz aktualny program kursu

WYKAZ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH, DO KTÓRYCH JEST UPRAWNIONA PIELĘGNIARKA PO UKOŃCZENIU KURSU KWALIFIKACYJNEGO W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA GERIATRYCZEGO

 

 

Organizatorzy u których trwają nabory:

Aktualnie brak trwających naborów

Organizatorzy u których nabory zostały zakończone:

Brak historii naborów