Wyszukiwarka szkoleń dla pielęgnierek i położnych

Strona główna > Wyszukiwarka szkoleń > Pielęgniarstwo opieki długoterminowej

Kurs kwalifikacyjny

Kontakt

Wyszukiwarka szkoleń pielęgniarek i położnych
tel. 664 128 275
email:

Pielęgniarstwo opieki długoterminowej

Kurs kwalifikacyjny

Nowy program kursu obowiązuje od 24 sierpnia 2015 roku!

Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej to forma kształcenia, którą mogą odbywać wyłącznie pielęgniarki. Program kursu składa się z 360 godzin dydaktycznych, w tym 196 godzin zajęć praktycznych. Praktyka odbywa się podmiotach leczniczych: Zakład opiekuńczo-leczniczy albo Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy albo Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa, Szpitalny oddział/klinika leczenia chorób układu ruchu, Szpitalny oddział/klinika leczenia cukrzycy, Szpitalny oddział/klinika neurologii, Zakład opiekuńczo-leczniczy albo Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, Oddział rehabilitacji albo Zakład rehabilitacji leczniczej albo Zakład opiekuńczo-leczniczy albo Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, Dom pomocy społecznej dla dorosłych lub dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie albo Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy albo Zakład opiekuńczo-leczniczy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie (pobyt dzienny lub całodobowy) albo Warsztaty terapii zajęciowej, Szpitalny oddział psychiatryczny albo Ośrodek terapii uzależnień albo Dom pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych, Szpitalny oddział paliatywno-hospicyjny albo Hospicjum stacjonarne albo Hospicjum domowe (dla dorosłych lub dla dzieci).

 

Zobacz aktualny program szkolenia

WYKAZ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH, DO KTÓRYCH JEST UPRAWNIONA PIELĘGNIARKA PO UKOŃCZENIU KURSU KWALIFIKACYJNEGO W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ

 

Organizatorzy u których trwają nabory:

Centrum Kształcenia Podyplomowego Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

województwo: łódzkie miasto: Łódź koniec naboru: 2021-06-19 płatność: pełnopłatne
koszt: 1700.00zł


Organizatorzy u których nabory zostały zakończone:

Brak historii naborów