Wyszukiwarka szkoleń dla pielęgnierek i położnych

Strona główna > Wyszukiwarka szkoleń > Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek

Kurs kwalifikacyjny

Kontakt

Wyszukiwarka szkoleń pielęgniarek i położnych
tel. 664 128 275
email:

Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek

Kurs kwalifikacyjny

Nowy program kursu obowiązuje od 24 sierpnia 2015 roku! 

Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla pielęgniarek mogą odbywać wyłącznie pielęgniarki. Natomiast położne mogą odbywać ten kurs z programem dostosowanym do specyfiki zadań i roli jaką spełnia położna. Dlatego kursu w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla położnych należy szukać w wyszukiwarce wybierając opcję dla: położnych, a następnie wybrać przedmiotowy kurs. Program kursu kwalifikacyjnego pielęgniarstwo rodzinne składa się z 325 godzin dydaktycznych, w tym 175 godzin zajęć praktycznych. Praktyka odbywa się w: Poradnia podstawowej opieki zdrowotnej albo Poradnia medycyny rodzinnej z pielęgniarką rodzinną, albo Grupowa praktyka pielęgniarek rodzinnych, Centrum psychiatryczne albo Poradnia zdrowia psychicznego, Poradnia rehabilitacyjna albo Oddział rehabilitacyjny, Poradnia diabetologiczna albo Poradnia podstawowej opieki zdrowotnej, albo Poradnia medycyny rodzinnej, Poradnia opieki paliatywnej albo Hospicjum stacjonarne lub domowe dla  dorosłych lub dla dzieci do ukończenia 18. roku życia. 

 

Zobacz aktualny program kursu

WYKAZ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH, DO KTÓRYCH JEST UPRAWNIONA PIELĘGNIARKA PO UKOŃCZENIU KURSU KWALIFIKACYJNEGO W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA RODZINNEGO DLA PIELĘGNIAREK

 

 

Organizatorzy u których trwają nabory:

Aktualnie brak trwających naborów

Organizatorzy u których nabory zostały zakończone:

Brak historii naborów