Wyszukiwarka szkoleń dla pielęgnierek i położnych

Strona główna > Kurs specjalistyczny > Co to jest kurs specjalistyczny?

Kurs specjalistyczny

Co to jest kurs specjalistyczny?

Zgodnie z art. 61 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 roku (Dz. U. Nr 174, poz. 1039 ze zm.) pielęgniarka i położna mają obowiązek stałego aktualizowania swojej wiedzy i umiejętności zawodowych oraz prawo do doskonalenia zawodowego w różnych rodzajach kształcenia podyplomowego.

 Jednym z rodzajów przedmiotowego kształcenia jest kurs specjalistyczny. Art 72 powyższej ustawy określa, że kurs specjalistyczny ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną wiedzy i umiejętności do wykonywania określonych czynności zawodowych przy udzielaniu świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych lub rehabilitacyjnych.