Wyszukiwarka szkoleń dla pielęgnierek i położnych

Strona główna > Kurs specjalistyczny > Kto może odbyć kurs specjalistyczny?

Kurs specjalistyczny

Kto może odbyć kurs specjalistyczny?

Zgodnie z art. 72, pkt 2 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 roku (Dz. U. Nr 174, poz. 1039 ze zm.) do kursu specjalistycznego mogą przystąpić pielęgniarka lub położna, które:
1) posiadają prawo wykonywania zawodu;
2) zostały dopuszczone do kursu specjalistycznego po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego.