Wyszukiwarka szkoleń dla pielęgnierek i położnych

Strona główna > Kurs specjalistyczny > Wykaz kursów specjalistycznych dla pielęgniarek

Kurs specjalistyczny

Wykaz kursów specjalistycznych dla pielęgniarek

Zgodnie z art. 78 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 roku (Dz. U. Nr 174, poz. 1039 ze zm.) kursy specjalistyczne prowadzone są na podstawie programów kształcenia sporządzanych dla danego rodzaju i danej dziedziny lub zakresu przez zespoły programowe powołane przez dyrektora Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych. Programy kursów specjalistycznych są zamieszczane na stronach internetowych Centrum. Dotychczas opublikowano następujące programy kursów specjalistycznych dla pielęgniarek:

KOMPRESJOTERAPIA
TECHNIKI CIĄGŁE POZAUSTROJOWEGO OCZYSZCZANIA KRWI
PEDIATRYCZNA DOMOWA OPIEKA PALIATYWNA
REHABILITACJA OSÓB Z PRZEWLEKŁYMI ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI
WYKONANIE KONIKOPUNKCJI, ODBARCZENIE ODMY PRĘŻNEJ ORAZ WYKONANIE DOJŚCIA DOSZPIKOWEGO
OPIEKA NAD DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ Z CUKRZYCĄ
SZCZEPIENIA OCHRONNE
PODSTAWY DIALIZOTERAPII
ENDOSKOPIA
LECZENIE RAN
HARTOWANIE I KSZTAŁTOWANIE KIKUTA AMPUTOWANEJ KOŃCZYNY
MEDYCZNA PIELĘGNACJA STÓP
PODSTAWY OPIEKI PALIATYWNEJ
PIELĘGNOWANIE DZIECKA WENTYLOWANEGO MECHANICZNIE
PIELĘGNOWANIE PACJENTA DOROSŁEGO WENTYLOWANEGO MECHANICZNIE
PIELĘGNOWANIE W CHOROBACH NARZĄDU WZROKU
PROFILAKTYKA CHORÓB PIERSI
PSYCHOEDUKACJA OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH RODZIN
PROWADZENIE PSYCHOTERAPII PODSTAWOWEJ Z WYKORZYSTANIEM ELEMENTÓW PSYCHOTERAPII KWALIFIKOWANEJ
OPIEKA NAD PACJENTEM ZE STOMIĄ JELITOWĄ
TRENING PĘCHERZA MOCZOWEGO
ŻYWIENIE ENTERALNE I PARENTERALNE
PIELĘGNOWANIE PACJENTA W WARUNKACH LECZNICTWA UZDROWISKOWEGO
PROFILAKTYKA CHORÓB NARZĄDU ŻUCIA ORAZ PIERWSZA POMOC W NAGŁYCH STANACH STOMATOLOGICZNYCH U POPULACJI W WIEKU SZKOLNYM
WYKONANIE BADANIA SPIROMETRYCZNEGO
WYKONYWANIE I OCENA TESTÓW SKÓRNYCH
OPIEKA NAD DZIECKIEM Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ
EDUKATOR W CUKRZYCY
TERAPIA BÓLU OSTREGO U DOROSŁYCH
OPIEKA NAD OSOBAMI Z CUKRZYCĄ STOSUJĄCYMI TERAPIĘ CIĄGŁEGO PODSKÓRNEGO WLEWU INSULINY CPWI
WYKONANIE I INTERPRETACJA ZAPISU ELEKTROKARDIOGRAFICZNEGO
KOMUNIKOWANIE INTERPERSONALNE W PIELĘGNIARSTWIE
AKTYWIZACJA PODOPIECZNYCH Z WYKORZYSTANIEM ELEMENTÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ
PORADNICTWO DIETETYCZNE
PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE
RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO - ODDECHOWA
RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO - ODDECHOWA NOWORODKA
TERAPIA BÓLU PRZEWLEKŁEGO U DOROSŁYCH
PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE LEKÓW PRZECIWNOWOTWOROWYCH U DOROSŁYCH