Wyszukiwarka szkoleń dla pielęgnierek i położnych

Strona główna > Kurs specjalistyczny > Wykaz kursów specjalistycznych dla położnych

Kurs specjalistyczny

Wykaz kursów specjalistycznych dla położnych

Zgodnie z art. 78 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 roku (Dz. U. Nr 174, poz. 1039 ze zm.) kursy specjalistyczne prowadzone są na podstawie programów kształcenia sporządzanych dla danego rodzaju i danej dziedziny lub zakresu przez zespoły programowe powołane przez dyrektora Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych. Programy kursów specjalistycznych są zamieszczane na stronach internetowych Centrum. Dotychczas opublikowano następujące programy kursów specjalistycznych dla położnych:

OPIEKA NAD KOBIETĄ CIĘŻARNĄ Z CUKRZYCĄ W OKRESIE OKOŁOPORODOWYM
SZCZEPIENIA OCHRONNE NOWORODKÓW
LECZENIE RAN
PORADNICTWO W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA RODZINY DO PEŁNIENIA FUNKCJI PROKREACYJNEJ
PROWADZENIE PORODU W WODZIE
PODSTAWY DIAGNOSTYKI ULTRASONOGRAFICZNEJ W POŁOŻNICTWIE I GINEKOLOGII
MONITOROWANIE DOBROSTANU PŁODU W CZASIE CIĄŻY I PODCZAS PORODU
EDUKATOR W CUKRZYCY
TERAPIA BÓLU OSTREGO U DOROSŁYCH
OPIEKA NAD OSOBAMI Z CUKRZYCĄ STOSUJĄCYMI TERAPIĘ CIĄGŁEGO PODSKÓRNEGO WLEWU INSULINY CPWI
WYKONANIE I INTERPRETACJA ZAPISU ELEKTROKARDIOGRAFICZNEGO
KOMUNIKOWANIE INTERPERSONALNE W PIELĘGNIARSTWIE
AKTYWIZACJA PODOPIECZNYCH Z WYKORZYSTANIEM ELEMENTÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ
PORADNICTWO DIETETYCZNE
PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE
RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO - ODDECHOWA
RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO - ODDECHOWA NOWORODKA
TERAPIA BÓLU PRZEWLEKŁEGO U DOROSŁYCH
PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE LEKÓW PRZECIWNOWOTWOROWYCH U DOROSŁYCH