Wyszukiwarka szkoleń dla pielęgnierek i położnych

Strona główna > Kurs specjalistyczny > Dopuszczenie do odbywania kursu specjalistycznego

Kurs specjalistyczny

Dopuszczenie do odbywania kursu specjalistycznego

Zgodnie z § 32 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 197, poz. 1923) w przypadku, gdy liczba pielęgniarek, położnych ubiegających się o dopuszczenie do kursu specjalistycznego jest większa niż liczba miejsc określona przez organizatora kształcenia przeprowadza się egzamin wstępny w formie pisemnej.