Wyszukiwarka szkoleń dla pielęgnierek i położnych

Strona główna > Wyszukiwarka szkoleń > Podstawy opieki paliatywnej

Kurs specjalistyczny

Kontakt

Wyszukiwarka szkoleń pielęgniarek i położnych
tel. 664 128 275
email:

Podstawy opieki paliatywnej

Kurs specjalistyczny

WYKAZ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH, DO KTÓRYCH JEST UPRAWNIONA PIELĘGNIARKA PO UKOŃCZENIU KURSU SPECJALISTYCZNEGO PODSTAWY OPIEKI PALIATYWNEJ

1.Ocena jakości życia chorego objętego opiekąpaliatywną.

2.Ocena i monitorowanie bólu oraz wybranych objawów u przewlekle chorych objętych opieką paliatywną.

3.Doraźne modyfikowanie dawki leków analgetycznych w zależności od stanu pacjenta oraz natężenia bólu po konsultacji z lekarzem.

4.Doraźne modyfikowanie dawki leków stosowanych w celu łagodzenia objawów ze strony układu oddechowego, pokarmowego, moczowo-płciowego i nerwowego po konsultacji z lekarzem.

5.Podawanie na zlecenie lekarskie różnymi drogami (z wyłączeniem drogi zewnątrzoponowej) leków łagodzących dokuczliwe objawy u chorych objętych opieką paliatywną.

6.Opatrywanie owrzodzeń nowotworowych.

źródło: http://www.ckppip.edu.pl

Organizatorzy u których trwają nabory:

Aktualnie brak trwających naborów

Organizatorzy u których nabory zostały zakończone:

Brak historii naborów