Wyszukiwarka szkoleń dla pielęgnierek i położnych

Strona główna > Specjalizacja > Co to jest specjalizacja?

Specjalizacja

Co to jest specjalizacja?

Zgodnie z art. 61 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 roku (Dz. U. Nr 174, poz. 1039 ze zm.) pielęgniarka i położna mają obowiązek stałego aktualizowania swojej wiedzy i umiejętności zawodowych oraz prawo do doskonalenia zawodowego w różnych rodzajach kształcenia podyplomowego. Jednym z rodzajów przedmiotowego kształcenia jest szkolenie specjalizacyjne zwane specjalizacją. Art. 67 powyższej ustawy określa, że specjalizacja ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną specjalistycznej wiedzy i umiejętności w określonej dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia oraz tytułu specjalisty w tej dziedzinie.