Wyszukiwarka szkoleń dla pielęgnierek i położnych

Strona główna > Specjalizacja > Wykaz specjalizacji dla położnych

Specjalizacja

Wykaz specjalizacji dla położnych

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne, oraz ramowych programów specjalizacji dla pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 197, poz. 1922 z zm.) pielęgniarka może odbywać specjalizacje w następujących dziedzinach pielęgniarstwa:

1. rodzinnego,
2. promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej,
3. ginekologicznego i pielęgniarstwa położniczego,
4. położnicze,
5. neonatologiczne,
6. epidemiologiczne
7. organizacji i zarządzania