Wyszukiwarka szkoleń dla pielęgnierek i położnych

Strona główna > Specjalizacja > Wykaz specjalizacji dla pielęgniarek

Specjalizacja

Wykaz specjalizacji dla pielęgniarek

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne, oraz ramowych programów specjalizacji dla pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 197, poz. 1922 z zm.) pielęgniarka może odbywać specjalizacje w następujących dziedzinach pielęgniarstwa:
1) rodzinnego,
2) w ochronie zdrowia pracujących,
3) środowiska nauczania i wychowania,
4) zachowawczego,
5) geriatrycznego,
6) kardiologicznego,
7) nefrologicznego,
8) diabetologicznego,
9) pediatrycznego,
10) chirurgicznego,
11) operacyjnego,
12) anestezjologicznego i intensywnej opieki,
13) onkologicznego,
14) psychiatrycznego,
15) opieki długoterminowej,
16) neurologicznego,
17) opieki paliatywnej,
18) ratunkowego,
19) neonatologicznego,
20) epidemiologicznego
21) organizacji i zarządzania
22) promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej.