Wyszukiwarka szkoleń dla pielęgnierek i położnych

Strona główna > Specjalizacja > Ile trwa specjalizacja?

Specjalizacja

Ile trwa specjalizacja?

Zgodnie z § 6 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 197, poz. 1923):

§ 6. 1. Czas trwania specjalizacji obejmuje okres niezbędny do zrealizowania wszystkich modułów kształcenia, zawartych w ramowym programie specjalizacji, nie może być on jednak krótszy niż 18 miesięcy i dłuższy niż 24 miesiące.