Wyszukiwarka szkoleń dla pielęgnierek i położnych

Strona główna > Specjalizacja > Jaki tytuł po odbyciu specjalizacji?

Specjalizacja

Jaki tytuł po odbyciu specjalizacji?

Art. 67, pkt 2 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 roku (Dz. U. Nr 174, poz. 1039 ze zm.) stanowi, że pielęgniarka i położna po odbyciu specjalizacji i zdaniu egzaminu państwowego uzyskują tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.