Wyszukiwarka szkoleń dla pielęgnierek i położnych

Strona główna > Wyszukiwarka szkoleń > Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki

Specjalizacja

Kontakt

Wyszukiwarka szkoleń pielęgniarek i położnych
tel. 664 128 275
email:

Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki

Specjalizacja

Nowy program specjalizacji obowiązuje od 24 sierpnia 2015 roku!

Specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki mogą odbywać wyłącznie pielęgniarki. Program specjalizacji składa się z 979 godzin dydaktycznych, w tym 649 godzin zajęć praktycznych. Czas kształcenia na specjalizacji nie może być krótszy niż 18 miesięcy i dłuższy niż 24 miesiące. W ramach zajęć praktycznych uczestnicy specjalizacji z pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki odbywają praktyki na blokach operacyjnych: neurochirurgii, torakochirurgii, kardiochirurgii, laryngologii i chirurgii głowy i szyi, okulistyki, naczyniowej, położnictwa i ginekologii, urologii, ortopedii, blok operacyjny realizujący wysokospecjalistyczne procedury zabiegowe  u dzieci, blok operacyjny kardiochirurgii realizujący procedury specjalistyczne z wykorzystaniem techniki krążenia pozaustrojowego. Ponadto program przedmiotowej specjalizacji przewiduje staże zawodowe w oddziałach: oddział intensywnej terapii realizujący procedury specjalistyczne  z wykorzystaniem technik dializacyjnych oraz terapii ECMO, oddział intensywnej terapii dorosłych, oddział intensywnej terapii kardiochirurgicznej, oddział intensywnej terapii torakochirurgicznej, oddział intensywnej terapii neurochirurgicznej, oddział intensywnej terapii dzieci, oddział pooperacyjny/poznieczuleniowy dorosłych, oddział pooperacyjny/poznieczuleniowy dzieci. Uczestnicy specjalizacji odbywają zajęcia praktyczne, także w specjalistycznym zespole ratownictwa medycznego. 

 

1. Zobacz aktualny program szkolenia

2. WYKAZ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH, DO KTÓRYCH JEST UPRAWNIONA PIELĘGNIARKA PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEGO W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA ANESTEZJOLOGICZNEGO I INTENSYWNEJ OPIEKI 

 

Organizatorzy u których trwają nabory:

EUROPEJSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO - Wrocław

województwo: dolnośląskie miasto: Wrocław koniec naboru: 2021-03-27 płatność: pełnopłatne
koszt: 5250.00zł


Organizatorzy u których nabory zostały zakończone:

Brak historii naborów